Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na konferenciu

M&A NA SLOVENSKU

6. júna 2019

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

 

Prihlásiť sa

O KONFERENCII

Nakladatelství C. H. Beck vás srdečne pozýva na veľkú konferenciu na tému M&A na Slovensku

 

Príďte získať praktický prehľad o M&A transakciách – v slovenčine transakcie označované ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, k ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou každej modernej trhovej ekonomiky a na Slovensku sa im venuje nemálo podnikateľov, právnikov, daňových a iných poradcov. Možno si pritom predstaviť rôznorodé transakcie od veľkých privatizácií štátnych podnikov až po predaj stredných a malých rodinných firiem.

 

Lektori sa budú venovať jednotlivým aspektom M&A transakcií v slovenskom kontexte – trhovej praxi, špecifikám transakčnej dokumentácie podľa slovenského práva, schvaľovaniu koncentrácií Protimonopolným úradom SR, daňovým aspektom a sporom z M&A transakcií.

 

V rámci konferencie vystúpia lektori z praxe, najmä advokáti, daňoví poradcovia a konzultanti, ako aj rečníci z Protimonopolného úradu SR a Ministerstva financií SR.

 

Na konferencii sa taktiež uskutoční krst prvej právnickej a daňovej príručky o M&A transakciách na Slovensku.

 

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe, ako aj zo štátnej správy. Jednotlivé príspevky budú štruktúrované na: problémy – názory – riešenia. Lektori vás tak počas každej témy oboznámia s aktuálnymi problémami, počas panelových diskusií zistia názory odborníkov a následne ponúknu riešenia daných otázok.

 

Na záver si tradične môžete vychutnať goodbye drink, ktorý vytvára networkingovú príležitosť a miesto pre ďalšie neformálne diskusie.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konferencia je určená primárne advokátom, daňovým poradcom a konzultantom, ktorí sa vo svojej praxi venujú M&A transakciám, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

REČNÍCI

 

                  

JUDr. Juraj Gyárfáš, LL. M.

V súčasnosti pôsobí ako advokát Allen & Overy Bratislava. V rámci svojej advokátskej praxe sa zúčastnil na vyjednávaní mnohých M&A transakcií alebo riešení sporov v súvislosti s týmito transakciami. Publikuje články k rôznym otázkam slovenského a európskeho práva na portáli lexforum.sk, ako aj v domácich a zahraničných periodikách a bol vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o rozhodcovskom konaní. Od roku 2015 je členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

                  

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na MF SR, kde sa postupne zameriaval na problematiku legislatívy zdaňovania príjmov právnických osôb a v súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

                  

JUDr. Erika Lovásová

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa začala zameriavať na oblasť ochrany hospodárskej súťaže. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľky Odboru koncentrácií, ktorý zodpovedá za oblasti fúzií a akvizícií. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od roku 2003, hlavne v Odbore pre druhostupňové konanie. Svojimi príspevkami sa prezentovala na rôznych konferenciách.

                  

Mgr. Martin Magál, LL.M. (Cantab), FCIArb

Je managing partnerom kancelárie Allen & Overy. Vedie lokálny tím korporátneho práva a na regionálnej úrovni pôsobí ako vedúci oddelenia sporovej agendy. Poskytuje strategické poradenstvo pre mnohých klientov kancelárie pri najdôležitejších M&A transakciách, reštrukturalizáciách a sporoch. Pôsobí ako advokát a rozhodca vo viacerých konaniach pred Rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC), Londýnskym súdom medzinárodnej arbitráže (LCIA) a pred Viedenským medzinárodným rozhodcovským centrom (VIAC).

                  

Hugh Owen

Bol partnerom v spoločnosti Allen & Overy, kde pôsobil vyše 20 rokov. Teraz ako konzultant vlastniaci spoločnosť Go2Law pokračuje v poskytovaní poradenstva o strategických, komplexných fúziách a akvizíciách v širšom regióne strednej Európy. Má významné skúsenosti v celej strednej Európe od Pobaltia po Balkán. Poradí strategickým a finančným investorom na strane nákupu aj predaja, pri transakciách v kľúčových odvetviach, ako sú telekomunikácie, technológie, médiá, finančné služby, energetika a zdravotná starostlivosť. Hugh Owen je popredným právnikom v oblasti fúzií a akvizícií v strednej Európe (Chambers, Legal 500, IFLR). 

 

V PANELOVÝCH DISKUSIÁCH VYSTÚPIA

 

 

Mgr. Viliam Myšička 

partner, Kinstellar s.r.o.

JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M.  

partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

 
 Ing. Richard Panek 

partner, daňové poradenstvo, EY

 

JUDr. Erik Seman, MBA 

partner, Barger Prekop s.r.o.

Ing. Robert Spišák, Ph.D. 

predseda predstavenstva, AZC, a.s.

 
 Mgr. Roman Prekop, LL.M. 

partner, Barger Prekop s.r.o.

   

Mgr. Marek Staroň, LL.M.  

partner, White & Case s.r.o.

Ing. Stanislav Šumský 

partner zodpovedný za poradenské služby, KPMG Slovensko spol. s.r.o.

 
Ing. Ivana Lorencovičová, FCCA

partnerka, oddelenie transakčného poradenstva, Deloitte Slovensko

     

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M.

partner,  Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

   

 

PROGRAM

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 otvorenie konferencie
09:15 - 09:45 Hugh Owen (Eng.) – PRAX M&A TRANSAKCIÍ NA SLOVENSKU
09:45 - 10:15 panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Robert Spišák, Stanislav Šumský, Ivana Lorencovičová)
10:15 - 10:35 coffee break
10:35 - 10:55  Juraj GyárfášTRANSAKČNÁ DOKUMENTÁCIA PODĽA SLOVENSKÉHO PRÁVA – AKVIZIČNÉ A AKCIONÁRSKE ZMLUVY
10:55 - 11:35 panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Viliam Myšička, Radovan Pala, Erik Seman, Lukáš Michálik) 
11:35 - 11:50

krst knihy

11:50 - 13:00

obed

13:00 - 13:40

Erika Lovásová – SCHVAĽOVANIE TRANSAKCIÍ PROTIMONOPOLNÝM ÚRADOM

13:40 - 13:50

coffee break

13:50 - 14:20 Peter Horniaček  – PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE Z POHĽADU ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV A ZMENY OD ROKU 2018
14:20 - 14:50

panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Peter Horniaček, Richard Panek, Stanislav Šumský)

14:50 - 15:10 coffee break
15:10 - 15:40 Martin MagálSPORY Z M&A TRANSAKCIÍ
15:40 - 16:30

panelová diskusia (Juraj Gyárfáš, Martin Magál, Roman Prekop, Marek Staroň) 

16:30 - 16:40 ukončenie konferencie, networking pri Goodbye drinku

VSTUPENKA

 

349,00 € bez DPH (418,80 € s DPH) 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Prihlásiť sa

HOTEL A UBYTOVANIE

 

Objavte moderný hotel DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, ktorý sa nachádza na dosah od obchodnej, kultúrnej, športovej a historickej časti mesta a predstavuje tak vynikajúcu základňu pre všetkých návštevníkov, ktorí cestujú za pracou či zábavou.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Martinu Baťkovú na tel. č. +421 948 42 28 37 alebo e-mailom na martina.batkova@beck.sk.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 918 339 816