Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na konferenciu

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

ZMENY A AKTUÁLNE OTÁZKY OBCHODNÉHO REGISTRA

 

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

termín bude upresnený

O KONFERENCII

V prvom bloku sa budeme venovať otázkam zrušenia a likvidácie obchodných spoločností. Popri štandardnom ukončení podnikania v rámci zrušenia a likvidácie budeme diskutovať o adekvátnych riešeniach na sanáciu podnikov, ako aj o riešeniach na ukončenie neúspešných podnikateľských projektov v insolvenčnom konaní a o vzájomnom vzťahu týchto procesov. Zhodnotíme dôvody, pre ktoré doterajšia právna úprava nebola veľmi funkčná a vyslovíme očakávania zmien, ktoré vstupujú do platnosti od 1. októbra 2020. Diskutujúci sa tiež zamerajú na opis najvýznamnejších zmien v koncepcii a podrobne rozoberú všetky scenáre čistenia obchodného registra, ktoré sa udeje v priebehu roka 2021.

 

Druhý blok bude zameraný na zhodnotenie prínosov a rizík Registra partnerov verejného sektora. Diskutujúci zhodnotia doterajšiu právnu úpravu a poskytnú výhľad jej možných zmien do budúcnosti.

 

Tretí blok sa na úvod zameriava na ohliadnutie sa za koncepciou právnej úpravy obchodného registra z roku 2003 a kriticky zhodnotí jej prínosy, ako i úskalia. Bude nasledovať predstavenie novej koncepcie obchodného registra a zmien, ktoré priniesla právna úprava účinná od 1. októbra 2020. Na dôvažok budú zhrnuté koncepčné zmeny, ktoré by mal priniesť nový IT systém obchodného registra s ohľadom na odbúranie administratívnej záťaže, princíp Jedenkrát a dosť, ako aj vyjasnenia niektorých procesov zápisu/preberania údajov do obchodného registra a ukladania dokumentov do zbierky listín (dokumentov).

 

Bohatým programom konferencie Vás prevedie JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe. Lektori vás tak počas každej témy oboznámia s aktuálnymi problémami, počas panelových diskusií zistia názory odborníkov a následne ponúknu riešenia daných otázok.

 

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konferencia je určená primárne advokátom, firemným právnikom, konzultantom, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

 

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

REČNÍCI A PANELISTI

 

 

JUDr. Martin Maliar

generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

 

JUDr. Juraj Palúš

 generálny riaditeľ sekcie legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR

JUDr. Viliam Karas, PhD.

partner, Maple & Fish, s. r. o.

 

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.

 odborná asistentka na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Branislav Jablonka, PhD.

advokát, Bajo Legal, s. r. o.

JUDr. Branislav Pospíšil

 partner, Pospíšil & Partners


JUDr. Andrej Leontiev LL.M.

partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.


JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M.

 partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

 

JUDr. Tomáš Novák      

podpredseda na súde, Okresný súd Prešov

 

 

 


Thom Townsend

výkonný riaditeľ, OpenOwnership

 

 

PROGRAM

08.30–09.00 registrácia účastníkov
09.00–09.15 otvorenie konferencie
09.15–11.45

I. BLOK: NOVÁ ÚPRAVA ZRUŠENIA A LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ Z POHĽADU HMOTNÉHO PRÁVA - Martin Maliar

 

Procesný postup v novom druhu konania o zrušení právnickej osoby

Zmeny v úprave obchodného registra

Výmaz osôb zapísaných v obchodnom registri podľa novej právnej úpravy

 

V paneli vystúpia: Viliam Karas, Barbora Grambličková, Branislav Jablonka, Branislav Pospíšil

11.45–13.00 Obed
13.00–14.30

II. BLOK: ZMENY V ÚPRAVE REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA - Juraj Palúš

 

Plánované hmotnoprávne a procesné vylepšenia protischránkového zákona alebo čo ešte stále "nefunguje" pri RPVS?

Čo nás naučila judikatúra žilisnkého súdu, ako súd interptretuje niektoré inštitúty protischránkového zákona?

Dočkáme sa jednotného medzinárodného štandardu identifikovania a zverejňovania transparentnej "vlastníckej" štruktúry spoločnosti?

 

V paneli vystúpia: Andrej Leontiev, Radovan Pala

14.30-15.00 coffee break
15.00–16.30

III. BLOK: PREDSTAVY O FUNGOVANÍ OBCHODNÉHO REGISTRA DO BUDÚCNOSTI - Martin Maliar

 

Aké nové funkcionality by mal priniesť nový obchodný register podnikateľom

Prepojenie obchodného registra s inými registrami – princíp Jedenkrát a dosť

Ako smernica EP a Rady (EÚ) č. 2019/1151 ovplyvní obchodný register a právo obchodných spoločností

 

V paneli vystúpia:  Viliam Karas, Branislav Jablonka, Radovan Pala, Tomáš Novák

16.30-16.40

ukončenie konferencie

 

VSTUPENKA

 

349,00 € bez DPH (418,80 € s DPH)

Early bird cena platná len do 30. 9. 2020 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie SK vínová OŘEZ png beck-online-vinova

HOTEL A UBYTOVANIE

Objavte moderný hotel DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, ktorý sa nachádza na dosah od obchodnej, kultúrnej, športovej a historickej časti mesta a predstavuje tak vynikajúcu základňu pre všetkých návštevníkov, ktorí cestujú za pracou či zábavou.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Martinu Baťkovú na tel. č. +421 948 422 837 alebo e-mailom na martina.batkova@beck.sk.

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 918 339 816