Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na 3. ročník konferencie

M&A NA SLOVENSKU:

TRANSAKCIE S FYZICKÝMI OSOBAMI A ALTERNATÍVNE FINANCOVANIE V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH

14. október 2021

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

Prihlásiť sa

O KONFERENCII

Nakladateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na tretí ročník veľkej konferencie na tému M&A na Slovensku. 

 

Program konferencie bude tentoraz rozdelený na dva bloky.

V prvom bloku sa budeme venovať transakciám s fyzickými osobami – teda M&A transakciám, v ktorých namiesto veľkých korporácií figurujú priamo zakladatelia alebo akcionári. Tieto transakcie vykazujú viaceré špecifiká. V prvom rade ide o daňové a právne aspekty holdingovej štruktúry, cez ktorú tieto osoby držia svoje firmy. Ďalej ide o mechanizmy slúžiace na udržanie motivácie týchto osôb po exite a dojednania o zákaze konkurencie. V neposlednom rade pri tomto type transakcií nemožno zabudnúť na nevyjasnené otázky týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov a súhlasu druhého manžela s právnymi úkonmi.

 

V druhom bloku konferencie sa budeme venovať alternatívnemu financovaniu v slovenských podmienkach. V rámci minulého ročníka sa diskutovalo o „klasickom“ úverovom financovaní; tentoraz by sme sa radi zamerali na alternatívne formy financovania ako dlhopisy alebo crowdfunding. Najmä dlhopisové financovanie je v slovenských podmienkach stále bežnejšie, doposiaľ sa však spravidla nevyužíva na financovanie akvizícií. V rámci druhého bloku sa preto budeme venovať biznisovým, právnym, daňovým a regulačným aspektom tohto financovania a jeho využiteľnosti aj v akvizičnom kontexte.

 

Aj tento rok sa môžete tešiť na skúseného moderátora Juraja Gyárfáša, ktorý vás bude sprevádzať celou konferenciou. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konferencia je určená primárne advokátom, daňovým poradcom, konzultantom a bankárom, ktorí sa vo svojej praxi venujú M&A transakciám a alternatívnemu financovaniu, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

 

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

REČNÍCI A PANELISTI

 

JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD. LL.M.

partner, Dentons Europe CS LLP

 

PhDr. Mgr. Matej Krčmár

expert subjektov finančného trhu jednotného mechanizmu dohľadu, Národná banka Slovenska

Ing. Peter Horniaček  

oddelenie dane z príjmov,
Ministerstvo financií SR

JUDr. Martin Vojtko, MCL

senior counsel, Európsky investičný fond (EIF)

 

Mgr. Igor Fratrič  

finance leader, Cisco Systems Slovakia, spol. s. r. o.


 


Ing. Michal Rybovič

partner investičného fondu Sandberg Capital

 

Mgr. Peter Andrašina 

head of corporate financing, HB Reavis Group s. r. o.

Mgr. Lukáš Palaščák  

senior manager, head of M&A
investment banking, WOOD & Co.


 

Mgr. Juraj Frindrich, LL.M.  

partner, TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s. r. o.


 

JUDr. Juraj Fuska  

partner, White & Case s. r. o.

 

JUDr. Peter Jedinák, LL.M.  

counsel (banking and finance department), Allen & Overy Bratislava, s. r. o.

 

JUDr. Tomáš Melišek

counsel, head of banking & finance, Kinstellar, s. r. o.

 

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M.

partner, HKV Law Firm s. r. o.

 

Ing. Richard Panek

partner, Ernst & Young, s. r. o.

 

Mgr. Radoslav Pálka, LL.B.  

senior associate, Dentons Europe CS LLP

 

 

 

 

Mgr. Veronika Pázmányová  

partnerka, Glatzová & Co.

 

 

 

PROGRAM

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 otvorenie konferencie
  BLOK 1: TRANSAKCIE S FYZICKÝMI OSOBAMI
09:15 - 9:45

1. Igor Fratrič

 

Okruhy:

Osobné skúsenosti s M&A transakciami

Čo čakajú podnikatelia-fyzické osoby od právnych a daňových poradcov, akú podporu v rámci transakcie najviac ocenia 

 

09:45 - 10:30

2. DAŇOVÉFINANČNÉ ŠTRUKTÚRY INVESTOVANIA

 

Okruhy panelovej diskusie:

Daňové aspekty holdingových štruktúr fyzických osôb-zakladateľov

Legislatívne zmeny v ostatných rokoch a ich dopad na prax 

Dopady tzv. participation exemption

Tzv. CFC pravidlá a ich dopady na prax 

Motivovanie fyzických osôb v inovatívnych spoločnostiach a zdaňovanie zamestnaneckých akcií (ESOPs)

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Richard Panek, Peter Horniaček

 

10:30 - 10:45 coffee break
10:45 - 11:30 

3. PRÁVNE ASPEKTY TRANSAKCIÍ S FYZICKÝMI OSOBAMI

 

Okruhy panelovej diskusie:

Právne špecifiká transakcií s fyzickými osobami

Udržanie zakladateľa po transakcii (manažérske zmluvy, motivačné schémy)

Zákazy konkurencie a ich limity vo vzťahu k fyzickým osobám

Podielové spoluvlastníctvo manželov, súhlas manžela pri transakcii

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Lukáš Michálik, Juraj Frindrich, Veronika Pázmányová

 

11:30 - 11:45 krst knihy
11:45 - 13:00

obed

 

BLOK 2: ALTERNATÍVNE FINANCOVANIE

13:00 - 14:15

1. FINANČNÉDAŇOVÉ VÝHODY A NEVÝHODY ALTERNATÍVNEHO FINANCOVANIA

 

Okruhy panelovej diskusie:

Typy alternatívneho financovania (dlhopisy, crowdfunding) 

Rozdiely medzi úverovým financovaním a alternatívnym. Výhody a nevýhody. Ktoré sa na Slovensku reálne využíva a prečo.

Daňový režim vnútroskupinového financovania cez dlhopisy (aplikácia thin capitalisation pravidiel)

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Michal Rybovič, Peter Andrašina, Lukáš Palaščák

 

14:15 - 14:30 coffee break
  2. PRÁVNY RÁMEC ALTERNATÍVNEHO FINANCOVANIA NA SLOVENSKU
 14:30 - 15:15

Pohľad regulátora na financovanie krytými dlhopismi: Matej Krčmár

 

Okruhy panelovej diskusie: 

Slovenský právny režim krytých dlhopisov – súčasný legislatívny rámec a poznatky z praxe

Harmonizácia krytých dlhopisov na úrovni EÚ

Implementácia európskej úpravy v slovenských podmienkach

 

15:15 - 16:30

Pohľad z advokátskej praxe: Juraj Gyárfáš (moderátor), Peter Jedinák, Juraj Fuska, Radoslav Pálka, Martin Vojtko, Tomáš Melišek

 

Okruhy panelovej diskusie: 

Slovenský právny režim alternatívneho financovania

Regulačný rámec na európskej úrovni a jeho implementácia v slovenských podmienkach

Zabezpečené dlhopisy, legislatívny rámec a skúsenosti z praxe

Očakávaný legislatívny a regulačný vývoj v blízkej budúcnosti

 

16:30 - 16:40 ukončenie konferencie 

VSTUPENKA

 

399,00 € bez DPH (478,80 € s DPH) 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Prihlásiť sa

HOTEL A UBYTOVANIE

 

Objavte moderný hotel DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, ktorý sa nachádza na dosah od obchodnej, kultúrnej, športovej a historickej časti mesta a predstavuje tak vynikajúcu základňu pre všetkých návštevníkov, ktorí cestujú za pracou či zábavou.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Tamaru Korytárovú na tel. č. +421 918 339 816 alebo e-mailom na tamara.korytarova@beck.sk.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 918 339 816