Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na konferenciu

PRÁVNA PRAX V STAVEBNÍCTVE NA SLOVENSKU

10. októbra 2019

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

 

O KONFERENCII

Vydavateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na prvú konferenciu orientovanú na právnu prax v stavebníctve na Slovensku. 

 

Konferencia bude komplexne mapovať všetky fázy stavebného projektu počnúc jeho prípravou z pohľadu výberu územia na stavbu a vplyvov na životné prostredie cez manažment výstavbových projektov až po riešenie špecifických aspektov stavebných sporov. V rámci panelových diskusií sa budeme zaoberať najmä praktickými otázkami, s ktorými sa stretávajú developeri, právnici či samotní zhotovitelia stavebných prác a tiež načrtneme otázky, ktoré slovenské stavebníctvo trápia v súčasnosti. Na konferencii odznejú názory na aktuálne diskutované témy, ako je lobbing v stavebníctve či špecializované stavebné arbitráže, ale aj typicky náročná problematika veľkých výstavbových projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC a ich aplikácia v slovenských podmienkach. Na záver konferencie vystúpia odborníci, ktorí sa podieľali na príprave návrhu dlho očakávaného nového stavebného zákona.   

 

Na konferencii sa predstavia odborníci z praxe, ktorí sa dlhodobo venujú otázkam stavebných projektov na Slovensku a v zahraničí. Lektormi preto nebudú len advokáti, sudcovia a odborní poradcovia, ktorí sa aktívne venujú oblasti stavebníctva, ale o svoje skúsenosti sa s účastníkmi podelia aj predstavitelia ministerstiev, odborných zväzov či developerov. Multilaterálne zastúpenie lektorov zo všetkých oblastí, ktoré sa dotýkajú stavebnej činnosti, tak prinesie účastníkom možnosť diskutovať v rámci konferencie na širokú škálu tém, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti.

 

Cieľom konferencie je priniesť účastníkom praktický pohľad odborníkov na súčasnú slovenskú stavebnú prax, diskutovať o najpálčivejších témach v oblasti verejného práva, ako aj priniesť nové poznatky v oblasti manažmentu stavebných projektov a posun k novým formám riešenia sporovej agendy. Nezmeškajte ani jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o pripravovanom stavebnom zákone priamo od jeho tvorcov.

 

Na záver konferencie vás pozývame na neformálne stretnutie s lektormi pri goodbye drinku, ktoré ponúka príležitosť na priamu osobnú diskusiu a zoznámenie sa s kolegami z praxe.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konferencia je určená advokátom, odborným a technickým poradcom, developerským spoločnostiam, zástupcom miest a obcí, ale aj širokej odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s oblasťou územného plánovania a výstavby.

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

REČNÍCI

Mgr. Ing. Eva Nemšáková

Je partnerkou poradenskej skupiny V4 Group pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky. Ako advokátka pôsobí na pozícii managing partnera v advokátskych kanceláriách V4 Legal na Slovensku a v Českej republike, taktiež v spoločnostiach V4 Tax a V4 Audit v Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa primárne zameriava na právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, najmä v rámci komplexných riešení developerských projektov, na daňové aspekty cezhraničnej stavebnej činnosti a tiež súvisiacu oblasť verejného obstarávania v stavebníctve. Pri poskytovaní právnych služieb sa orientuje na korporátnu klientelu a obchodnoprávnu agendu.

 

JUDr. Dušan Slávik

Advokát so zameraním na oblasť verejného práva. Problematike stavebného práva sa venuje od r. 2004. Zastupuje početných klientov v rôznych konaniach podľa stavebného zákona, vrátane mnohých konaní pred súdmi pri prieskume právoplatných rozhodnutí vydaných podľa stavebného zákona. Problematiku stavebného práva pravidelne prednáša na rôznych fórach od r. 2005 až do súčasnosti. 

 

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch štyri knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

 

JUDr. Peter Kotvan

Advokát, ktorý sa venuje stavebnému zmluvnému právu, adjudikácii, rozhodovaniu sporov v arbitráži, urovnávaniu stavebných sporov.

 
 

Mgr. Matej Gál

Právnik zaoberajúci sa problematikou verejného obstarávania. Po niekoľkoročnom pôsobení na Ministerstve obrany SR prešiel do súkromnej sféry, kde sa v mene klientov podieľa na realizácii infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov cezhraničnej spolupráce. Aktívne sa venuje poradenskej a konzultačnej činnosti v problematike verejného obstarávania.

V PANELOVÝCH DISKUSIÁCH VYSTÚPIA

JUDr. Daniela Medžová 

generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, Ministerstvo životného prostredia SR

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.  

člen legislatívno-právneho odboru, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

JUDr. Mário Vanc, LL.M.

Víťazný investor 20. ročníka národnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Mgr. František Rácz

Head of Legal SK, HB Reavis Slovakia a.s.

JUDr. Mária Hanuliaková 

advokátka, V4 Legal, s.r.o.

 Ing. Ján Jakubov

člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov

JUDr. Ondrej Nagy

rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

JUDr. Radoslav Šály

gestor odbornej komisie Verejné obstarávanie stavebných prác, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

 

Ing. Martina Lamačková

vedúca Odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja

JUDr. Michal Hrušovský  

advokát, Kinstellar s.r.o.


 

PROGRAM

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 otvorenie konferencie
09:15 - 10:30 PRÍPRAVA STAVEBNÉHO PROJEKTU
  Hlavná téma: Stavebný projekt z pohľadu územného plánovania  - JUDr. Dušan Slávik
  Okruhy panelovej diskusie:

Zmluvné dopady procesu EIA 

Rozhodovacia prax katastra nehnuteľností a proces výstavby

Lobbing ako prostriedok pre transparentný proces konzultácií projektového zámeru 

 

V paneli vystúpia: JUDr. Daniela Medžová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., JUDr. Mário Vanc, LL.M.

 

10:30 - 10:45 coffee break
10:45 - 12:00  PREVENČNÝ MANAGEMENT PROJEKTOV V ZMLUVNEJ PRAXI
  Hlavná téma: Ako predchádzať sporom a viacprácam v stavebných projektoch podľa FIDIC (FIDIC - univerzálna zmluva alebo nutné zlo?) - dr. Ing. Milan Oleríny
 

Okruhy panelovej diskusie: 

Zadávanie stavieb na základe funkčných požiadaviek

Garančné mechanizmy pre zabezpečenie plynulého priebehu stavby  

Preventívne opatrenia zhotoviteľa stavby 

 

V paneli vystúpia:  Mgr. František Rácz, JUDr. Mária Hanuliaková, zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

 

12:00 - 13:15

obed

13:15 - 14:45

RIEŠENIE SPOROV V STAVEBNÍCTVE

 

Hlavná téma: Alternatívne spôsoby riešenia sporov v slovenskej stavebnej praxi - JUDr. Peter Kotvan

 

Okruhy panelovej diskusie:

Rozhodovacia prax všeobecných súdov pri stavebných sporoch 

Adjudikácia ako inštitút predchádzania sporom

Rozhodcovské konanie špecializované na stavebné projekty

 

V paneli vystúpia: JUDr. Ondrej Nagy, JUDr. Michal Hrušovs

14:15 - 15:00 coffee break
15:00 - 16:15 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE STAVEBNÝCH PRÁC
 

Hlavná téma: Stavebníctvo vo svetle verejného obstarávania - Mgr. Matej Gál

 

Okruhy panelovej diskusie: 

Zákonné prostriedky záujemcov/uchádzačov pred vs. po lehote na predkladanie ponúk

Proces prípravy zmluvnej a projektovej dokumentácie pre verejné obstarávanie

Vyhodnocovanie verejných zákaziek a uzatvorenie zmluvy po procese verejného obstarávania

V paneli vystúpia: Mgr. Matej Gál, Ing. Ján Jakubov, JUDr. Radoslav Šály, Ing. Martina Lamačková

 

16:15 - 16:30 ukončenie konferencie, networking pri Goodbye drinku

VSTUPENKA

 

349,00 € bez DPH (418,80 € s DPH) 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie SK vínová OŘEZ png beck-online-vinova

HOTEL A UBYTOVANIE

 

Objavte moderný hotel DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, ktorý sa nachádza na dosah od obchodnej, kultúrnej, športovej a historickej časti mesta a predstavuje tak vynikajúcu základňu pre všetkých návštevníkov, ktorí cestujú za pracou či zábavou.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Martinu Baťkovú na tel. č. +421 948 42 28 37 alebo e-mailom na martina.batkova@beck.sk.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 918 339 816