Nakladatelství C. H. BECK vás pozýva na 4. ročník konferencie

M&A NA SLOVENSKU:

TRANSAKCIE Z INSOLVENCIE A SPORY Z TRANSAKCIÍ

25. mája 2023

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town / MS Teams

Prihlásiť sa

Možnosť zúčastniť sa konferencie prezenčne alebo online.

Do poznámky v prihláške prosíme uviesť o ktorú formu máte záujem.

O KONFERENCII

Nakladateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na štvrtý ročník veľkej konferencie na tému M&A na Slovensku. 

 

Program konferencie bude rozdelený na dva bloky.

V prvom bloku sa budeme venovať transakciám z insolvencie – teda najmä nadobúdaniu podnikov od predávajúceho v úpadku, či už v rámci konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo konania o preventívnej reštrukturalizácii. Predmetom diskusie by mali byť biznisové špecifiká týchto transakcií a ich riešenie v rámci právneho rámca insolvenčných konaní na Slovensku.

V druhom bloku konferencie sa budeme venovať najčastejším sporom z M&A transakcií, konkrétne sporom o rôzne formy doplatkov a úprav kúpnej ceny, ako aj sporom z vyhlásení (warranties). Predmetom diskusie by mali byť praktické skúsenosti z týchto sporov, ich riešenie prostredníctvom nezávislých finančných expertov alebo arbitráže, snaha predchádzať sporom ešte vo fáze prípravy transakčnej dokumentácie a možnosť poistiť niektoré riziká (W&I insurance).

 

Aj tento rok sa môžete tešiť na skúseného moderátora Juraja Gyárfáša, ktorý vás bude sprevádzať celou konferenciou. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konferencia je určená primárne advokátom, daňovým poradcom, konzultantom a bankárom, ktorí sa vo svojej praxi venujú M&A transakciám a insolvencii, ako aj osobám z podnikateľskej sféry.

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

REČNÍCI A PANELISTI

 

 JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD. LL.M.

partner, Dentons Europe CS LLP

 Ing. Peter Brecik

vedúci oddelenia Corporate Work Out, Tatra Banka, a.s.

 JUDr. Tomáš Búry

counsel, Allen & Overy Bratislava

 Ing. Viera Buštorová

manager Corporate work out and restructuring, Československá obchodná banka, a. s.

 Ing. Slavomír Cyprich, MBA

Commercial Director,
Aon Central and Eastern Europe, organizačná zložka

 doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

partner v Origon recovery solutions, k.s. a docent obchodného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

 JUDr. Patricia Gossányiová

partner, Dentons Europe CS LLP

 

 Mgr. Andrej Kopčár

transaction manager, Investment Management and Transactions, HB Reavis

 Ing. Petr Kováč

Director | Corporate Finance & Restructuring, Ernst & Young, s.r.o.

Mgr. Viliam Myšička

partner, Kinstellar s. r. o.

JUDr. Katarína Pacachová, LL.M.

manažér corporate workout SK/CZ, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.

partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Mgr. Lukáš Palaščák 

senior manager, head of M&A
investment banking, WOOD & Co

 Mgr. Veronika Pázmányová

partner, Glatzová & Co.

 Ing. Radim Škarpa

director, PricewaterhouseCoopers Česká republika s. r. o.

Dušan Ševc, CPA 

partner, Deloitte Advisory s. r. o.

Bruno Štefánik 

counsel, WOLF THEISS

 JUDr. Miroslav Trenčan, ACCA 

partner, Hillbridges, s. r. o.

 

Jan Cifra 

CEO, Dedoles

 

 

PROGRAM

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 otvorenie konferencie
  BLOK 1: TRANSAKCIE Z INSOLVENCIE
09:15 - 10:30

1. BIZNISOVÝ POHĽAD NA TRANSAKCIE Z INSOLVENCIE

 

Okruhy panelovej diskusie:

Biznisové špecifiká transakcií v insolvencii

Praktické skúsenosti s týmito transakciami

Existujúci právny rámec a prípadné nedostatky

Praktická využiteľnosť preventívnej reštrukturalizácie

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Peter Brecik, Viera Buštorová, Jan Cifra, Petr Kováč a Radim Škarpa

 

10:30 - 10:45 coffee break
10:45 - 12:00 

2. PRÁVNY RÁMEC TRANSAKCIÍ Z INSOLVENCIE

 

Okruhy panelovej diskusie:

Právny rámec transakcií v konkurze a reštrukturalizácii

Špecifiká preventívnej reštrukturalizácie a jej porovnanie s klasickou reštrukturalizáciou

Zmeny očakávané z dôvodu novej smernice

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Jaroslav Dolný, Patricia Gossányiová, Viliam Myšička, Katarína Pacachová a Radovan Pala

 

12:00 - 14:00

obed

 

BLOK 2: SPORY Z M&A TRANSAKCIÍ

14:00 - 15:00

1. SPORY TÝKAJÚCE SA KÚPNEJ CENY

 

Okruhy panelovej diskusie:

Rôzne dojednania o kúpnej cene a ich ekonomické rácio

Praktické skúsenosti so spormi týkajúcimi sa určenia kúpnej ceny

Praktické skúsenosti s inštitútom nezávislého experta

Predchádzanie sporom pri príprave zmlúv

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Andrej Kopčár, Lukáš Palaščák, Dušan Ševc a Miroslav Trenčan

 

15:00 - 15:15 coffee break
  2SPORY Z VYHLÁSENÍ
 15:15 - 16:15

Okruhy panelovej diskusie: 

Praktické skúsenosti so spormi z nepravdivých vyhlásení

Kvantifikácia nárokov

Aplikácia skúseností zo sporov na tvorbu zmluvných ustanovení

Praktické skúsenosti s poistením (W&I insurance)

 

V paneli vystúpia: Juraj Gyárfáš (moderátor), Tomáš Búry, Slavomír Cyprich, Veronika Pázmányová a Bruno Štefánik

 

16:15 - 16:30 ukončenie konferencie 

VSTUPENKA

419,00 € bez DPH (502,80 € s DPH) 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Prihlásiť sa

HLAVNÝ PARTNER KONFERENCIE

MEDIÁLNY PARTNER KONFERENCIE

HOTEL A UBYTOVANIE

 

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town. 

Spojte konferenciu s pobytom v modernom dizajnovom hoteli s perfektnou polohou priamo v historickom centre Bratislavy. Kancelárie, veľvyslanectvá a hlavné turistické atrakcie ako Bratislavský hrad, stredoveká Michalská brána alebo nábrežie Dunaja sú vzdialené len pár krokov.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím kontaktujte Tamaru Korytárovú na tel. č. +421 910 203 856 alebo e-mailom na tamara.korytarova@beck.sk.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk
Tel: +421 910 203 856