logo

 

Nakladatelství C. H. BECK Vás pozýva na konferenciu

INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO

18. 3. 2020, streda

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

Prihlásiť sa

O KONFERENCII

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO.

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Přednášet a na Vaše dotazy budou odpovídat přední odborníci z řad soudců Nejvyššího soudu, insolvenční správci a advokáti.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCIU ODPORÚČAME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

REČNÍCI & PANELISTÉ

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

 

JUDr. František Kučera

Nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od roku 1996, kdy začal působit u Vrchního soudu v Praze, se specializuje na rozhodování ve věcech konkursu a vyrovnání, od roku 2008 též ve věcech dle insolvenčního zákona, a zároveň na problematiku incidenčních sporů. V současnosti je předsedou evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze.

 

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant / advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku u Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

Mgr. Petr Sprinz, LL.M.

Advokát a partner AK Havel & Partners se specializuje především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty.

 

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Právní expert AK Havel & partners působil v letech 2005-2010 jako odborný asistent na katedře občanského práva PF UK, od roku 2010 na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, nyní je docentem a rovněž členem vědecké rady na této fakultě. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním řízení soudním. Od roku 2011 je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

 

Mgr. Hynek Zoubek

Je členem občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 2006 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 2018. Od roku 2003 působil jako justiční čekatel u Městského soudu v Praze. V roce 2006 byl přidělen k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a jmenován předsedou senátu. Roku 2011 byl dočasně přidělen k Městskému soudu v Praze na úsek civilní a roku 2013 na úsek obchodní. V roce 2013 byl přeložen k Městskému soudu v Praze, kde působil nejprve jako soudce a od roku 2015 jako místopředseda pro úsek občanskoprávní.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.30

I. BLOK:

 

OBSAH PŘIPRAVUJEME 

10.30–10.45 coffee break
10.45–11.55

II. BLOK:

 

OBSAH PŘIPRAVUJEME

11.55–13.00 oběd
13.00–14.10

III. BLOK:

 

OBSAH PŘIPRAVUJEME

14.10–14.25

coffee break

14.25–15.35

IV. BLOK:

 

OBSAH PŘIPRAVUJEME

15.35–15.50

coffee break

15.50–17.20

V. BLOK:

 

OBSAH PŘIPRAVUJEME

17.20 ukončení konference

 

VSTUPENKA

8 500 Kč bez DPH (10 285 Kč s DPH)

EARLY BIRD CENA PLATÍ DO 3. 2. 2020, POTÉ BUDE NAVÝŠENA

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Prihlásiť sa

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie SK vínová OŘEZ png beck-online-vinova

HOTEL & KONFERENČNÉ PRIESTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223